Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Három Ász Média Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.alcatelmobilshop.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop)keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján (www.alcatelmobilshop.hu) és nnak aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

https://www.alcatelmobilshop.hu/aszf.html

és letölthető az alábbi linkről:

https://www.alcatelmobilshop.hu/letoltes/aszf-alcatelmobilshop-hu.pdf

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Három Ász Média Kft.

A szolgáltató székhelye: 2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 8.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@alcatelmobilshop.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-143749

Adószáma: 23115569-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 23115569-4791-113-13

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-69230/2013.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 3 in 1 Hosting Bt., Szigetszentmiklós Forrás u. 12., admin@3in1host.com

2. Alapvető rendelkezések:

   2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

   2.2. A jelen Szabályzat 2018. július 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

   2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

   2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció / Vásárlás

   3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit (GDPR) megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

   3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

   3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

   4.1. A webáruház mobiltelefon kiegészítőket, kézi számítógép (Tablet PC) kiegészítőket és egyéb telekommunikációs tartozékokat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

   4.2. A megjelenített termékek online, telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

   4.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

   4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióban szereplő termékek köréről, minden akció időtartama az akciós készletek végéig tekinthető, konkrét időbeni megkötés nélkül.

   4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

   4.6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

   4.7. Létrejött szerződésnek azt tekintjük, ha mindkét fél teljesítette a vállalt kötelezettségeit, tehát a Szolgáltató leszállította a megrendelt terméket, amelyet a Felhasználó költség térítés ellenében át is vett. Minden más esetben a szerződés valamely fél cselekvése vagy nem cselekvése okán semmisnek tekintendő.

5. Rendelés menete

   5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

   5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja a kosárba helyezést követően is.

   5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket / termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” hivatkozására kattintva.

   5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, visszatérhet a kezdőlapra és tovább böngészve kiválaszthatja, kosárba helyezheti azokat is. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát a kosárban. A termék darabszáma a kosárban minden esetben módosítható/törölhető, amennyiben még sem kívánja megvásárolni a terméket a termék a kosárból törölhető. A kosár tartalmát a felhasználó minden esetben törölheti.

   5.5. Felhasználó a tovább lépés előtt amennyiben rendelkezik vele megadhatja az egyéni kedvezményre jogosító kupon kódját, kiválasztja a számára elfogadható szállítási, igény szerinti többletszolgáltatásokat és fizetési módot, melyeket az alábbiakban részletezünk:

      5.5.1 Fizetési módok:

         5.5.1.2 Utánvét: Felhasználó átvételkor fizet készpénzben a termékért amikor szerződéses futárunk kiszállítja azt

         5.5.1.3 Előreutalás bankszámlára vagy PayPal számlára: Felhasználó az áru átvétele előtt fizet bankszámlánkra történő előre utalással vagy PayPal számlánkra történő fizetéssel, az árut ezt követően szállítjuk le

         5.5.1.5 Szolgáltató fenntartja a jogot annak szabályozására, hogy mely terméket a fenti felsorolt fizetési módok közül, melyek engedélyezésével értékesíti, ezt egyértelműen kommunikálja.

      5.5.2 Szállítási módok:

         5.5.2.2 Futárszolgálat: ebben az esteben a megrendelt árut szerződéses futárszolgálatunk szállítja házhoz vagy a futárszolgálat által üzemeltetett csomagpontra, erre kizárólag Magyarország területére van lehetőség.

         5.5.2.3 Magyar Posta Logisztika: ebben az esteben a megrendelt árut szerződéses MPL futárszolgálatunk szállítja házhoz, Postapontra vagy POstacsomag automatába, erre kizárólag Magyarország területére van lehetőség.

      5.5.3 Többletszolgáltatások:

         5.5.3.1 Garancia Plus: Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató saját költségén vállalja a megvásárolt termék garanciális ügyintézéséhez szükséges anyagmozgatást Magyarország területén belül, tehát amennyiben a Felhasználó által megvásárolt termék meghibásodik, azzal szemben a Felhasználó garanciális igényt jelent be, Szolgáltató annak bevizsgálásához saját költségen biztostja a vissza szállítást.

         5.5.3.2 Törékenyként biztosított szállítás: Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját költségén vállalja a megvásárolt termék szállítás közben történő megsérülése esetén annak haladéktalan pótlását a hiba szakszerű (szerződéses futárszolgálat által megkövetelt, szabályozott módú) bejelentését követően a szerződéses futárszolgálattal történő esetlegesen elhúzódó ügyintézés idejétől függetlenül. Sérült küldemény bejelentésére az átvételtől számított 72 órán belül biztosít lehetőséget a szerződéses szállító partner, ezen túl reklamáció nem fogadható el.

      5.5.4. Szállítási költség, szállítási információk:

         5.5.2.1. A www.alcatelmobilshop.hu csomagküldő webáruház. A megrendelt termékeket szerződéses futárszolgálat szolgáltatásával küldjük el. A mindenkori aktuális szállítás díjakat a webáruház megfelelő menüpontja tartalmazza.

         5.5.2.5. Egyedi akciók alkalmával a szállítási feltételek megváltozhatnak. Ingyenes szállítási akció esetén a szállítási idő automatikusan maximum 10 napra nő a raktárkészleten elérhető termékek esetében. A raktárkészleten azonnal elérhető termékek kiszállítását 3-5 munkanapon belül vállaljuk, míg az egyedi beszerzés alapján történő termékek leszállítása esetében minden esetben a szállítási határidő egyedi megállapodáson alapul Felhasználó és Szolgáltató között, valamint annak pontos ideje irány adó jellegű.

   5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

   5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza, elektronikus számla esetén pedig a felhasználó e-mail címére küldjük. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

   5.8. Felhasználó a megrendeléshez minden esetben el kell fogadja a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát (GDPR).

   5.9. Felhasználó tovább lépést követően megadja a szerződéskötéshez szükséges adatait, melyeket az alábbiakban részletezünk:

      5.9.1 Számlázási név

      5.9.2 Számlázási cím

      5.9.2 Szükség esetén adószám

      5.9.3 Mobiltelefonszám

      5.9.4 Email cím

      5.9.5 Szállítási címzett neve

      5.9.6 Szállítási cím

      5.9.7 Bármely a szállítással, rendeléssel kapcsolatos közlendő megjegyzés

   5.10. Felhasználó tovább lépést követően áttekintheti a megadott adatok helyességét, amennyiben hibát észlel, visszatérhet a vásárlási folyamat elejére és ismételten megadhatja a szükséges adatokat, opciókat helyesen.

   5.11. Felhasználó minden esetben saját jogon dönthet, hogy kéri a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozást a megrendeléssel egy időben, amennyiben a Szolgáltató erre lehetőséget kínál.

   5.12. Az adatok megadását követően Felhasználó a megrendelés elküldésére szolgáló gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a Szolgáltató felé.

   5.13. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben a vásárlási folyamat újrakezdését követően tudja javítani az esetlegesen hibásan bevitt adatokat. Utólagos hiba felismerés esetén a Felhasználó email üzenet, telefonhívás formájában kérheti a hibásan bevit adatok javítását a Szolgáltató által.

   5.14. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap a Szolgáltatótól. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve z Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja és vagy megrendelése során, vagy az email fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, email szolgáltatója blokkolja a Szolgáltató által kiküldött emailek fogadását.

   5.15. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.

6. A megrendelés feldolgozása és teljesítés

   6.1. A megrendelések feldolgozása mindennap 17:00-ig történik. A 17:00 után leadott megrendeléseket a következő napon dolgozzuk fel. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. A kiszállítás időtartama eltérő lehet. Amennyiben a termék készleten van (erről a termék adatlapján tájékozódhat) és a Fogyasztó szállítási módként a házhozszállítást, úgy a szállítási idő 1-2 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a termék kifejezetten a Fogyasztó részére kerül beszerzésre a gyártótól, az esetben a szállítási idő minden esetben egyedileg kerül egyeztetésre a Fogyasztóval a Szolgáltató által.

   6.2. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. A tulajdonjog a vételár kifizetésével (banki utalásnál a Szolgáltató bankszámláján való jóváírásával, PayPal fizetés esetén a Szolgáltató PayPal számlájára történő jóváírással) száll át a vevőre.

   6.3. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a termék vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a terméket. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

   6.d. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

   6.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha:

      a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

      b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

   6.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7. Elállás joga

   7.1. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

   7.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

   7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

   7.4. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

   7.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

   7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

   7.7. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabottan előleg fizetése ellenében szerzett be a Szolgáltató.

   7.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

      a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

      b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

      c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

      d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

      e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

      f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

      g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

      h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

      i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

      j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

      k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

      l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

   7.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

   7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

   7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül, ezt megteheti emailen és postai úton is.

   7.13. Fogyasztó akkor is betartja a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

   7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

   7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

   7.16. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

   7.17. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

   7.18. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

   7.19. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

   7.20. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

   7.21. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

   7.22. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

   7.23. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

   7.24. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

   7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

      7.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén jelezni. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt legegyszerűbben emailen az elállási nyilatkozat megküldésével teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára vagy a kiállított számla sorszámára.

      7.25.3. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

      7.25.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

      7.25.5. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

      7.25.6. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

   8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

   Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

   Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   8.5.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

   8.6.Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

   8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

   8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

   Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. Az alábbi linken érhetőek el azok a termékek, ahol kötelező jótállást biztosítani:

   https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

   8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2024. április 24-étől módosításra került, mely alapján a kötelező jótállás időtartama:

   a) 10 000 forintot el nem érő eladási ár esetén fél év

   b) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év

   c) 250 000 forint eladási ár felett három év

   8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

   8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

   8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

   9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

   9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

   9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

   9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

   9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

   9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

   9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

   9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

   9.9. Egyéb feltételek:

      9.9.1. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.

      9.9.2. A jótállás nem vonatkozik továbbá: ázásra (beázásra), törésre, repedésre, szakadásra, kopásra, megolvadásra és itt nem részletezett olyan külső behatásra, mely a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza.

      9.9.3. Utángyártott tartozékot csak saját felelősségre használjon. Az ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

      9.9.4. A hibás termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli, kivétel ez alól a 5.5.3.1-es pontban ismertetett Garancia Plus szolgáltatást megrendelő Felhasználók köre.

      9.9.5. A garanciális ügyintézést legegyszerűbben RMA-n keresztül teheti meg a vásárló, mely a ezen a linken érhető el:

      https://www.haromaszmedia.hu/rma.php, de természetesen a garanciális hiba bejelentése lehetséges a Szolgáltató további eléretőségein is.

10. Vegyes rendelkezések

   10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

   10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

   10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

   10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje

   11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

   11.2. A Három Ász Média Kft panaszkezelési szabályairól, alapelveiről az alábbi linken elérhető anyagunkban tájékozódhat:

   https://www.alcatelmobilshop.hu/dokumentumok/panaszfelveteli-helyszin-tajekoztato.pdf

   11.3. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

   11.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

   11.5. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

   11.6. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokhoz:

   A fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben jelenleg a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti egységei járnak el, melyek elérhetőségei a http://www.kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

   11.7. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
Telefon: 06-1-450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

   11.8. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   11.9. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

   11.10. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

   11.11. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Szerzői jogok

   12.1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

   12.2. Tilos a www.alcatelmobilshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.alcatelmobilshop.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Adatvédelem

   A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon (GDPR):

   https://www.alcatelmobilshop.hu/gdpr_tajekoztato.html

   

13. Vonatkozó jogszabályok

   13.1. Magyarország Alaptörvénye

   13.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

   13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

   13.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

   13.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

   13.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

   13.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet

Dunavarsány, 2018. július 5.
Három Ász Média Kft